Witamy na naszej stronie internetowej. W tej zakładce znajdziesz informacje dotyczące aktualnych projektów, w które zaangażowane jest nasze biuro, a także bieżących problemów, z jakimi borykają się podatnicy w Polsce.

[07-02-2017]

Podatkowy comming out marynarzy w 2017 r.

Czy marynarze powinni wpisać w swoje postanowienia noworoczne punkt: ujawnienie się przed polskim fiskusem? Czy to dobry czas, aby podjąć takie działania? Czy jednak jest to ryzykowne i warto zachować status quo?

Wiele osób zastanawia się i pyta, czy powinniśmy „pokazywać się” polskiemu fiskusowi. Nigdy tego nie robiliśmy, a żyjemy spokojnie, nikt się nie czepia. Po co więc to zmieniać? Jednak pytań (i często nerwów) w tym zakresie przybywa w przypadkach, gdy na horyzoncie pojawia się np. większa inwestycja zmiana relacji osobistych, a także przez świadomość uzyskiwania coraz większej ilości informacji przez urzędy skarbowe, które dużo częściej „wyłapują” marynarzy. Czy to zatem dobry moment na podatkowy comming out?

Na tak postawione pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, niemniej jednak warto wziąć pod uwagę kilka elementów. Po pierwsze, w większości wypadków ujawnienie się przed skarbówką będzie polegało na wykazaniu, a nie na faktycznym opodatkowaniu uzyskiwanych dochodów. Mówiąc wprost urząd dowie się o zarobkach (i wówczas będzie wiedział np. za co kupiliśmy dom, co z pewnością uspokoi go i zniechęci do ewentualnej kontroli), ale marynarz nie zapłaci żadnego podatku. Choć należy zaznaczyć, że istnieje pewna grupa marynarzy (nieliczna), którzy powinni odprowadza w Polsce podatek.

Po drugie, ujawnienie się powoduje, że nie można na marynarza nałożyć sankcji karnych skarbowych – mandat/grzywna – za ukrywanie (dotąd) źródeł dochodów. Jest to wiec skutek korzystny.
Po trzecie, istnieje koncepcja zakładająca, iż system opodatkowania marynarzy zbudowany jest obecnie po to (zob. wyżej), aby poprzez brak faktycznego opodatkowania dochodów w Polsce, zachęcić marynarzy do wyjawiania swoich dochodów. Następnie dopiero odbędzie się skok na ich kasę, tj. zasady ich opodatkowania zostaną zmienione i będą musieli płacić w Polsce wysokie podatki. Koncepcja trochę szalona i mało prawdopodobna (aczkolwiek nie całkowicie niemożliwa). Pamiętajmy, że od tak żaden polski rząd nie jest w stanie zmienić systemu opodatkowania marynarzy. Do tego konieczna jest zmiana umów międzynarodowych wiążących Polskę z innymi krajami, a to wymaga czasu, niekiedy jest nawet niemożliwe.

Podsumowując, w naszej opinii i mając na uwadze nasze doświadczenia, wykazanie dochodów w urzędzie skarbowym ZASADNICZO jest dobrym ruchem. Niemniej jednak przed jego podjęciem KONIECZNIE należy rozpoznać sytuację prawną i podatkową, w której znajduje się marynarz, aby proces ten przebiegł optymalnie.

TAGI:

marynarz skarbówka, zeznanie roczne marynarza, marynarz urząd skarbowy, PIT marynarza, podatki marynarza, marynarze czy ujawniać się przed fiskusem, marynarz obowiązek złożenia zeznania rocznego, marynarz obowiązek złożenia PIT, rozliczenie się marynarza fiskus

——————————————————————

[03-12-2016]

Dobra informacja dla marynarzy chcących korzystać z ulgi abolicyjnej

W dniu 31 października 2016 r. Minister Finansów i Rozwoju wydał interpretację ogólną, znak: DD10.8201.1.2016.GOJ, w której odniósł się do sytuacji polskich marynarzy rozliczających się z fiskusem z wykorzystaniem ulgi abolicyjnej.

Przypomnijmy, że marynarz rozliczający się za pomocą tego mechanizmu najczęściej nie płacił podatku ani w państwie, w którym zarabiał, ani w Polsce. W tym zakresie pojawiły się w orzecznictwie sądów rozbieżne interpretacje przepisów:

1) jedne uznawały, że marynarz nie może skorzystać z ulgi abolicyjnej, ponieważ, skoro nie zapłacił podatku za granicą, to w ogóle nie ma mowy o podwójnym opodatkowaniu – marynarz zapłaciłby podatek w Polsce od sumy dochodów krajowych i zagranicznych,

2) inne z kolei wskazywały, że to właśnie na podstawie przepisów konwencji, w przypadku zwolnienia dochodu z opodatkowania w drugim państwie, w Polsce stosuje się metodę proporcjonalnego zaliczenia. Przekłada się to na zapłacenie podatku od sumy dochodów polskich i zagranicznych i brak możliwości odliczenia od podatku równowartości podatku zapłaconego zagranicą – co jest istotą zasady proporcjonalnego odliczenia. Ulga abolicyjna ma ten podatek niwelować „do zera”.

Minister uznał to drugie stanowisko za prawidłowe. Oznacza to, że marynarz, mający miejsce zamieszkania w Polsce, uzyskujący dochód z tytułu pracy najemnej na pokładzie statku morskiego eksploatowanego w transporcie międzynarodowym, którego dochód, zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania może być opodatkowany w drugim państwie – lecz faktycznie nie jest z uwagi na szczególne rozwiązania prawa wewnętrznego – i do dochodu tego, zgodnie z właściwą umową ma zastosowanie metoda proporcjonalnego zaliczenia, jest uprawniony do rozliczenia się w Polsce na podstawie ulgi abolicyjnej. Nie będzie zatem musiał płacić podatku ani za granicą, ani w Polsce.

TAGI:

marynarz, ulga abolicyjna, zasada proporcjonalnego zaliczenia, PIT marynarza, rozliczenie roczne marynarza, podatek 2016 marynarz, ulga abolicyjna dla marynarza, marynarz z ulgą abolicyjną, interpretacja ogólna marynarz ulga abolicyjna, interpretacja ministra marynarz ulga abolicyjna zasada proporcjonalnego zaliczenia, DD10.8201.1.2016.GOJ

————————————————————————–

[07-10-2016]

Zarobki marynarza na statku brytyjskim a zeznanie roczne w Polsce

Czy osoba zatrudniona na statku armatora z siedzibą w Wielkiej Brytanii podlega opodatkowaniu na terytorium RP? Czy musi składać zeznanie podatkowe?

Osoba której centrum życiowych interesów znajduje się w jednym państwie, uzyskuje dochody ze źródła znajdującego się w innym państwie, jest przeważnie narażona na opodatkowanie swoich dochodów w jednym i drugim kraju. W celu nienakładania na osobę podwójnego podatku zawierane są międzynarodowe umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

W wypadku, gdy osoba jest zatrudniona jako marynarz przez przedsiębiorstwo z siedzibą i faktycznym zarządem w kraju innym niż kraj w którym jest rezydentem podatkowym, powstaje taki problem. Jeżeli jednak w umowie takiej zastrzeżono, że w celu unikaniu podwójnego opodatkowania stosuje się metodę wyłączenia z progresją, co ma miejsce np. w wypadku umowy zawartej pomiędzy RP, a Wielką Brytanią – osoba taka nie musi składać w Polsce żadnych zeznań podatkowych o ile nie uzyskuje w RP żadnych dochodów ani nie rozlicza się ze współmałżonkiem. Tematykę tę porusza indywidua interpretacja prawa podatkowego z dnia 15.12.2015r. Wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy (sygn. ITPB2/4511-967/15/RS). Warto jednak dodać, że składając nawet takie ZEROWE zeznania, marynarz często unika badania przez fiskusa jego majątku w sytuacji nabywania w Polsce dóbr i gromadzenia oszczędności.

TAGI:

marynarz, zarobki marynarza, rozliczenie marynarzy, Wielka Brytania, metoda wyłączenia z progresją, unikanie podwójnego opodatkowania marynarze, zeznanie roczne marynarza, marynarz – rozliczenie roczne, PIT marynarza.

——————————————————————–

[01-07-2016]

Obniżone odsetki a zeznanie/korekta marynarza za 2015 r. 

Marynarz, który nie zgłosił swoich dochodów do opodatkowania w Polsce (mimo istnienia takiego obowiązku) może skorzystać z niższych odsetek. Część osób pracujących na morzu oprócz dochodów z wykonywania tej pracy posiada także dochody w Polsce (np. z najmu, emerytury, etc.). Powoduje to, że dochody uzyskiwane za granicą powinny być ujmowane także w zeznaniach rocznych składanych w Polsce. Przy tym w przypadku opodatkowania dochodów zagranicznych metodą wyłączenia z progresją, w Polsce powstaje podatek do dopłaty.

Osoby, które nie rozliczyły się w ten sposób i chciałyby jeszcze złożyć zeznanie (korektę), do dnia 1 lipca mogą skorzystać z obniżonych odsetek w wysokości 50%. Po tym dniu wraz z zaległością odprowadzą 75% odsetki za zwłokę (ten rok jest szczególny ze względu na nowelizację i odpowiednie przepisy przejściowe).

Warto przemyśleć zatem możliwość „wyprostowania” swoich spraw podatkowych przy tej okazji.

TAGI:

korekta marynarze, korekta PIT marynarze, dochody z morza a zeznanie roczne, korekta odsetki marynarze, zeznanie odsetki marynarze, obniżone odsetki marynarze, 50% odsetki marynarze, 75% odsetki marynarze, dochody w Polsce a zeznanie marynarza, odsetki dochody marynarza

—————————————————————-

[06-04-2016]

183 dni na morzu a zeznanie w Polsce

Wśród polskich marynarzy panuje błędne przekonanie, że przebywanie na statku zagranicznego armatora więcej niż 183 dni w roku powoduje, iż nie muszą składać zeznania rocznego w Polsce.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych reguluje m.in. kwestię tzw. rezydencji podatkowej (obywatelstwa podatkowego). Podatnika wiąże nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce (zapłaci podatek od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia ich źródeł), gdy posiada miejsce zamieszkania w Polsce. Miejsce zamieszkania w Polsce rozumie się przy tym jako:

1) posiadanie w Polsce centrum interesów osobistych lub gospodarczych – ośrodek interesów życiowych (tutaj marynarz ma dom, rodzinę, tutaj spędza święta czy spędza czas między rejsami) lub

2) przebywanie w Polsce dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Spełnienie choć jednej z wyżej wymienionych przesłanek powoduje, że marynarz ma w Polsce nieograniczony obowiązek podatkowy – powinien rozliczać w Polsce wszelkie dochody, nawet te uzyskiwane zagranicą. Nie oznacza to jednak, że zapłaci podatek od dochodów uzyskanych na morzu. Dzięki zastosowaniu odpowiedniej metody unikania podwójnego opodatkowania, a w niektórych przypadkach również ulgi abolicyjnej, zapłaci wyłącznie podatek od dochodów uzyskanych w Polsce.

Należy więc zapamiętać dwie rzeczy:

1) przebywanie na statkach zagranicznych armatorów 183 dni w roku podatkowym (i więcej) nie zwalnia z obowiązku rozliczenia wszystkich dochodów w Polsce, ale

2) mimo punktu powyżej może się okazać, że marynarz nie będzie musiał składać zeznania rocznego w Polsce, jeśli uzyskiwał w roku podatkowym przychody wyłącznie zagranicą – jest to jednak zależne od kraju, w którym uzyskiwał przychody (należy to zawsze zweryfikować pod kątem obowiązującej umowy UPO).

TAGI:

183 dni a zeznanie roczne marynarze, 183 dni a rozliczenie roczne marynarze, 183 dni a PIT marynarze, 183 dni praca na morzu, rozliczenie marynarze, PIT marynarze, zeznanie roczne marynarze

————————————————————————————

[24-03-2016]

Czy w sytuacji, w której marynarz nie opłaca podatku za granicą, musi płacić go w Polsce?

Zapewne wskutek działań kontrolnych oraz informacyjnych fiskusa, a także coraz większej świadomości podatkowej marynarzy, kolejne osoby zastanawiają się, czy nieodprowadzanie podatku przez pracodawcę zagranicznego ma wpływ na obowiązki podatkowe w Polsce.

Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna, aczkolwiek taka zależność w większości wypadków nie wpływa negatywnie na rozliczenie z podatku w Polsce.

Po pierwsze należy zaznaczyć, że w niewielu krajach – w których siedziby mają armatorzy – istnieje obowiązek (wynika to z różnego rodzaju regulacji i uwarunkowań) potrącania zaliczek na podatek od wynagrodzeń wypłaconych polskim marynarzom. Po drugie, to czy taka sytuacja wywiera skutki podatkowe dla rozliczeń w Polsce zależy od umowy międzynarodowej o unikaniu podwójnego opodatkowania (i tym samym metody unikania podwójnego opodatkowania), która znajdzie zastosowanie w konkretnym przypadku.

Przykładowo marynarz, który rozlicza się w Polsce przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją (stosuje się ja np. do przychodów uzyskiwanych od armatorów niemieckich, czy cypryjskich), nie opłacając podatku nigdzie na świecie, nie zapłaci go także w Polsce.

Nieco inaczej wygląda sytuacja marynarzy zatrudnionych u armatorów z siedzibą w Norwegii, czy Singapurze (metoda odliczenia proporcjonalnego). Ostatnio bowiem pojawiają się decyzje organów podatkowych, które właśnie z okoliczności nieopłacenia podatku poza granicami kraju, czynią zarzut w zakresie braku możliwości skorzystania przez takie osoby z ulgi abolicyjnej. Działania te nie są poprawne! Dlatego też nieopłacenie podatku w takich sytuacjach nie uniemożliwia skorzystania z ulgi abolicyjnej.

TAGI

marynarz, marynarze, rozliczenie marynarzy, opodatkowanie marynarzy, marynarze podatek, podatek w Polsce dochód marynarza, praca na morzu podatek w Polsce, opodatkowanie pracy na morzu, brak podatku a ulga abolicyjna marynarze

————————————————————————————

[12-02-2016]

Opodatkowanie marynarzy a dochody nieujawnione 

Czy marynarz nie zgłaszający dochodów do opodatkowania w Polsce będzie traktowany jako posiadający nieujawnione przychody opodatkowane 75% podatku dochodowego?

Nie ma takiej możliwości. Należy zauważyć, że fiskus bardzo łatwo może zweryfikować osoby, które nabywają wartościowe przedmioty (w szczególności nieruchomości, samochody), a nie mają w Polsce zadeklarowanych przychodów, które pokrywałyby te wydatki (często dotyczy to właśnie marynarzy). Ponadto teoretycznie nie wszystkie osoby osiągające dochody z pracy na morzu muszą w Polsce płacić podatki (zależy to od umowy międzynarodowej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, która ma zastosowanie w danym wypadku), czy nawet deklarować (z wykluczeniem opłacania podatku) osiągany za granicą dochód.

Z kolei opodatkowanie podatkiem od nieujawnionych dochodów, którego horrendalna stawka wynosi 75% (urząd zatem zabiera w ten sposób praktycznie cały przychód podatnika) ma miejsce w sytuacji, w której fiskus „wytropi” podmiot posiadający więcej majątku, niż wynika to z deklaracji składanych do urzędów. Dlatego też marynarze niedeklarujący dochodów w Polsce mogą (i stają się) celem jego kontroli w tym zakresie. Należy jednak stanowczo i jednoznacznie stwierdzić, że w sytuacji, w której dochody pochodzą z pracy na morzu, co można udokumentować, istnieje tu żadna podstawa do stosowania opodatkowania właściwego dla nieujawnionych dochodów (nawet jeśli marynarz powinien rozliczyć się z podatku w Polsce, a tego nie zrobił).

TAGI:

marynarz, marynarze, praca na morzu podatek, podatek marynarze, opodatkowanie marynarzy, marynarze PIT, dochody marynarzy, dochody marynarzy PIT, marynarze podatki, dochody nieujawnione marynarze, 75% podatku marynarze, karna stawka marynarze,

——————————————————————————————

[11-06-2015]

Komornicy sądowi podatnikami VAT od 1 października 2015 r.

W dniu 9 czerwca 2015 r. wydana została interpretacja ogólna Ministra Finansów (znak: PT1.050.1.2015.LJU.19), z której wynika, że komornicy sądowi obowiązani będą do odprowadzania podatku od towarów i usług. Pismo to zmienia stanowisko zaprezentowane w interpretacji ogólnej Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2004 r. (znak: PP10-812-802/04/MR/1556PP), uznając je za nieaktualne.

Minister Finansów, po dokonaniu analizy orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) uznał, iż „komornik – wykonując w szczególności czynności egzekucyjne – prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o VAT działając w charakterze podatnika podatku od towarów i usług. (…) wykonywane przez komorników czynności należy uznać za podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług świadczenie usług za wynagrodzeniem. Jednocześnie do tych czynności nie ma zastosowania wyłączenie, o którym mowa w art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, a zatem podlegają one opodatkowaniu na zasadach ogólnych”.

Do nowej sytuacji prawnopodatkowej komornicy sądowi obowiązani będą dostosować się już począwszy od dnia 1 października 2015 r. Minister Finansów do końca września 2015 r. wprowadził zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku VAT dla tych podmiotów.

Tak diametralna zmiana linii interpretacyjnej przepisów ustawy o VAT dokonana przez Ministra Finansów pociąga za sobą nie tylko dodatkowe obciążenia podatkowe dla komorników – z naszych wstępnych wyliczeń wynika, że przekażą oni na rzecz fiskusa dodatkowo około 12-16% swoich dochodów. Ponadto wystąpi u nich konieczność dokumentowania transakcji dowodami przewidzianymi przez ustawę o VAT, z czym do tej pory nie mieli do czynienia, tj. m.in. wystawiania faktur VAT. Z pewnością skomplikuje to prace biurowe – w większych kancelariach być może nawet wymusi dodatkowe zatrudnienie – oraz podwyższy koszty obsługi księgowej. Powyższe będzie również prawdopodobnie skutkowało koniecznością instalacji kasy rejestrującej i wydawania paragonów fiskalnych klientom indywidualnym. Z nałożeniem na komorników dodatkowych obowiązków wiąże się również możliwość (w razie ich niewypełnienia) popełnienia czynów zabronionych penalizowanych na gruncie kodeksu karnego skarbowego.

Jedyną korzyścią płynącą z faktu bycia podatnikiem VAT będzie możliwość odliczania podatku naliczonego przy zakupach towarów lub usług wykorzystywanych dla celów wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto obniży się faktyczne zobowiązanie w podatku dochodowym, niemniej jednak wynikać to będzie ze zmniejszenia dochodów komorników. Zalety, o których mowa są zatem raczej prowizoryczne.

Prawdopodobnie komornicy, u których wartość sprzedaży w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła łącznie 150.000 zł (netto), będą mogli skorzystać ze zwolnienia podmiotowego z podatku VAT. Sytuacja podatkowa reszty komorników zmieni się jednak DRASTYCZNIE. W naszej ocenie każdy z nich powinien indywidualnie występować o wydanie interpretacji przez ministra finansów i kierować sprawy do rozpoznania przez sądy administracyjne oraz ewentualnie przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Nasi doradcy podatkowi, prawnicy, zajmują się kompleksowo wskazaną tematyką. Zainteresowanych zachęcamy do kontaktu.

źródło: www.mf.gov.pl

TAGI:

interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 9 czerwca 2015 r., PT1.050.1.2015.LJU.19, komornik sądowy podatek VAT, komornik sądowy jako podatnik VAT, komornicy sądowi podatek VAT, komornicy sądowi jako podatnicy VAT, komornik sądowy podatek od towarów i usług, komornicy sądowi podatek od towarów i usług, interpretacja ogólna komornik sądowy podatek VAT, interpretacja komornik podatek VAT, pismo Ministra Finansów komornik podatek VAT, od października 2015 r. komornicy na VAT,   pismo Ministra Finansów z dnia 9 czerwca 2015 r., PT1.050.1.2015.LJU.19

——————————————————————————————–

[27-03-2015]

Rozliczenie dochodu marynarzy w Polsce

Należy pamiętać o tym, że osiąganie dochodów poza granicami kraju, nie zwalnia automatycznie z konieczności złożenia rocznego zeznania podatkowego w Polsce. Każda osoba, której miejsce zamieszkania znajduje się na terytorium Polski – czyli taka, która przebywa w Polsce przez przynajmniej 183 dni w roku, czy też tutaj znajduje się centrum jej interesów osobistych i gospodarczych – podlega polskiemu ustawodawstwu w kwestiach podatkowych (jest tzw. rezydentem podatkowym).

To, czy i w jaki sposób będziemy rozliczali podatki u takich osób, zależy od umowy międzynarodowej dotyczącej unikania podwójnego opodatkowania zawartej z państwem, w którym znajduje się faktyczny zarząd przedsiębiorstwa, w którym marynarz jest zatrudniony. Bez znaczenia pozostaje tu fakt, pod jaką banderą pływa statek – ta przeważnie znajduje się w tzw. rajach podatkowych.

Należy również wspomnieć o tym, że aktualnie istnieją dwa sposoby opodatkowania dochodów osiąganych poza terytorium kraju. Ustalenie właściwej metody wynika z treści umowy międzynarodowej. W przypadku metody wyłączenia z progresją, gdy dochód zagraniczny jest jedynym źródłem dochodu, marynarz nie płaci podatku w Polsce. Natomiast w sytuacji, gdy ma zastosowanie metoda proporcjonalnego odliczenia, marynarz zawsze ma obowiązek wykazać te dochody w Polsce składając zeznanie roczne – dochód osiągnięty za granicą jest opodatkowany w Polsce, ale od należnego podatku odlicza się podatek zapłacony za granicą. Metodę stosujemy nie tylko wtedy, gdy tak stanowi zawarta umowa międzynarodowa, ale również w przypadku, gdy Polska nie podpisała umowy dotyczącej podwójnego opodatkowania z krajem, na terenie którego zarząd pełni pracodawca.

Podatnicy, do których zastosowanie ma metoda odliczenia proporcjonalnego, mają prawo do skorzystania z tzw. ulgi abolicyjnej, która pozwoli im faktycznie w korzystniejszy sposób rozliczyć się z polskim fiskusem.

TAGI:

marynarz, bandera, armator, podatki marynarzy, podatek marynarza, rozliczenie roczne marynarza, PIT-36 marynarze, rozliczenie roczne marynarze, zeznanie roczne marynarze, rozliczenie dochodu marynarzy w Polsce, dochód z zagranicy a podatek w Polsce, zagraniczny dochód marynarza a podatek w Polsce, metody rozliczenia dochodu z zagranicy, metoda wyłączenia z progresją, metoda proporcjonalności, podatek w Polsce dochód marynarza

————————————————————————————–

[17-02-2015]

Opodatkowanie przychodów z seks-kamerki

Spora grupa osób prowadzi wirtualne kontakty za pomocą kamerek internetowych. Wśród korzystających, coraz popularniejsze stają się usługi o charakterze seksualnym, oferowane właśnie na odległość, dzięki specjalnie określonym portalom internetowym. Świadczenie takich usług online przeważnie nie odbywa się „za darmo”. Specjalnie opracowane systemy płatności umożliwiają użytkownikom uzyskiwanie wynagrodzeń za czas spędzony przed kamerką.

Należy mieć na uwadze, że przychód uzyskiwany w ten sposób podlega opodatkowaniu na gruncie podatku dochodowego oraz podatku VAT. Co więcej, regularne czerpanie środków z tego typu działalności traktowane będzie na gruncie prawnopodatkowym jako uzyskiwanie przychodów z działalności gospodarczej, a to rodzi określone i poważne konsekwencje na gruncie publicznoprawnym.

Do kwestii tej odniósł się m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w piśmie z dnia 7 stycznia 2015 r., znak IBPBI/1/415-1164/14/AP, który uznał, że świadczenie seks-usług online może być przedmiotem prawnie skutecznej umowy. W konsekwencji, wynagrodzenie za wirtualne seks-usługi może stanowić przychód z działalności wykonywanej osobiście bądź – jeśli jest to działalność o charakterze zarobkowym, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły, we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek – przychód z działalności gospodarczej.

Podobnie rzecz się ma na gruncie podatku VAT. W piśmie Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 7 stycznia 2015 r., znak IBPP2/443-987/14/IK, uznano, że świadczenie seks-usług za pomocą kamerek internetowych wchodzi w zakres definicji „odpłatnego świadczenia usług” opodatkowanego podatkiem VAT.

Przez wzgląd, na fakt iż czynności, o których mowa zyskują na popularności, należy mieć na uwadze, że w razie wykrycia tego typu przychodów, fiskus zażąda zapłaty zaległego podatku wraz z oprocentowaniem. Możliwe są w tym wypadku także sankcje karne skarbowe. Warto więc zawczasu zareagować

 

TAGI:

przychód seks-kamerka; opodatkowanie przychodu z seks-kamerki; wynagrodzenie seks-usługi; przychód seks-usługi; seks usługi opodatkowanie; seks usługi podatek dochodowy; seks usługi podatek PIT; seks usługi podatek VAT; wirtualna prostytucja opodatkowanie; podatek wirtualna prostytucja; podatek wirtualny seks; wirtualny seks opodatkowanie; przychód sex-kamerka; opodatkowanie przychodu z sex-kamerki; wynagrodzenie sex-usługi; przychód sex-usługi; sex usługi opodatkowanie; sex usługi podatek dochodowy; sex usługi podatek PIT; sex usługi podatek VAT; wirtualna prostytucja opodatkowanie; podatek wirtualna prostytucja; podatek wirtualny sex; wirtualny sex opodatkowanie; doradca podatkowy; Szczecin; Gorzów Wielkopolski; Zielona Góra; pomoc; kontrola.

————————————————————————————————————

[07-01-2014]

Hazard w sieci

Przelewy bankowe to nie dowód, który obciążyłby gracza korzystającego z nielegalnych w Polsce serwisów bukmacherskich – stwierdzi sąd w Szczecinku i zleca skarbówce uzupełnienie wniosku. W uzasadnieniu postanowienia sąd wyraził opinię, iż „niemożliwym jest nie tylko wydanie prawidłowego orzeczenia w rozsądnym terminie, ale w istocie nawet rozstrzygnięcie procesu.”

W październiku 2014 r. wiceminister finansów Jacek Kapica ogłosił, że Służba Celna namierzyła ok. 17 tys. graczy korzystających z nielegalnych w Polsce serwisów bukmacherskich. Wobec  wielu z nich wszczęto również postępowanie karno-skarbowe. Dlatego postanowienie sądu w Szczecinku może okazać się dla takich graczy wyjściem z trudnej sytuacji. Jeżeli bowiem ktoś nie przyznał się do winy i odwołał się od wyroku nakazowego to Urząd Kontroli Skarbowej może w łatwy sposób nie udowodnić mu winy.

Korzystanie z nielegalnych w Polsce serwisów bukmacherskich jest zabronione od 2011r. Dlatego wyciągi nie są wystarczającym dowodem, który stawia gracza na straconej pozycji. Sąd powinien dysponować również danymi logowania do serwisów, numerem IP komputera czy adresem gracza. Dopiero w takich sytuacjach fiskus miałby wystarczające dane aby faktycznie ukarać takiego gracza.

Nasze biuro zapewnia obsługę prawną osób, które mają problemy w związku korzystaniem z usług serwisów bukmacherskich.

 

TAGI:

serwisy bukmacherskie, nielegalne serwisy bukmacherskie, korzystanie z usług serwisów bukmacherskich, obsługa prawna graczy, pomoc prawna dla graczy, postępowanie dowodowe serwisy bukmacherskie, postępowanie dowodowe nielegalne serwisy bukmacherskie, wygrane w nielegalnych serwisach bukmacherskich, serwisy bukmacherskie doradztwo, nielegalne serwisy bukmacherskie doradztwo prawne i podatkowe

——————————————————————————————————–

[25-11-2014]

Żądanie wystawienia faktury – termin

Od początku 2014 r. roku w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) wprowadzono zmiany w zakresie terminów, w których nabywca może żądać wystawiania faktury w relacjach z kontrahentami.

Wcześniej podatnik zobowiązany był wystawić fakturę za czynności objęte zakresem ustawy VAT na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Nie miał jednak obowiązku wystawienia faktury osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, chyba że tego zażądały. Przepisy jednak nie określały terminu, w jakim takie żądanie powinno nastąpić, ani terminu, w jakim podatnik obowiązany był wystawić taką fakturę. W związku z tym posiłkowano się przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.), która w art. 87 stanowi, że żądanie powinno nastąpić w terminie 3 miesięcy od dnia wydania towaru lub wykonania usługi (§ 4). Jeśli żądanie nastąpiło, to podatnik obowiązany był wystawić fakturę w terminie 7 dni od dnia jego zgłoszenia (§ 3).

Od 1 stycznia 2014 r. obowiązują zasady, według których na żądanie nabywcy towaru lub usługi – niebędącego przedsiębiorcą – podatnik obowiązany jest wystawić fakturę dokumentującą czynności objęte zakresem ustawy VAT, jeśli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty (art. 106b ust. 3 ustawy VAT). Prawodawca rozwiał zatem wątpliwości i wprowadził termin na żądanie wystawienia faktury bezpośrednio do ustawy VAT. Jak stanowi art. 106i ustawy VAT, podatnik w takiej sytuacji wystawia fakturę nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę (jeśli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone do końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty) lub nie później niż 15. dnia od dnia zgłoszenia żądania (jeśli żądanie zgłoszono po upływie ww. miesiąca) – art. 106i ust. 1 w zw. z art. 106i ust. 6 pkt 1-2 ustawy VAT.

TAGI:

żądanie wystawienia faktury, termin żądania wystawienia faktury, terminy żądania wystawienia faktury, obowiązek wystawienia faktury na żądanie, faktura na żądanie, kiedy można żądać wystawienia faktury, do kiedy można żądać wystawienia faktury, do kiedy trzeba wystawić fakturę na żądanie, nowe terminy wystawienia faktury na żądanie, zmiana zasad wystawiania faktur na żądanie.

———————————————————————————————————————————-

[22-10-2014]

Utworzenie Centralnego Rejestru Dłużników (CRD)

Ministerstwo Finansów planuje utworzyć  tzw. Centralny Rejestr Dłużników (CRD). Zgodnie z opublikowanym przez MF „Pakietem działań podatkowych” ustawa kreująca CRD miałaby wejść w życie w połowie 2015 r., a sam Rejestr miałby zostać uruchomiony z dniem 1 stycznia 2016 r. Wtedy każdy zainteresowany w trybie on-line – w Biuletynie Informacji Publicznej Ministra Finansów – będzie mógł nieodpłatnie wyszukać dowolnego użytkownika (potencjalnego kontrahenta) za pomocą wyszukiwarki na podstawie np. nazwy firmy, numeru PESEL albo NIP.

Według MF początkowo w Rejestrze mieliby się znaleźć dłużnicy mający zaległości podatkowe i celne. Docelowo ujawniani będą dłużnicy mający zaległości w zakresie wszystkich danin publicznych, które podlegają egzekucji w trybie regulowanym ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w szczególności w zakresie podatków, ceł, należności ZUS, PFRON, mandatów i grzywien.

Zgodnie z założeniami, w CRD ujawniane będą informacje dotyczące tylko należności bezspornych i wymagalnych powyżej 500 zł wobec jednego wierzyciela. Dłużnicy najpierw będą zawiadamiani o zamiarze wpisu do CRD i jeśli w ciągu 60 dni nie uregulują zaległości, zostaną wpisani do Rejestru.

Celem wprowadzenia tej instytucji, wg MF, ma być przede wszystkim „zwiększenie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, poprzez poszerzenie zakresu informacji gospodarczych, do których przedsiębiorcy mogą uzyskać dostęp, również o informacje o zaległościach podatkowych innych podmiotów”. CRD ma wspierać przedsiębiorców w walce z wyłudzeniami i oszustwami oraz chronić przed współpracą z nierzetelnymi partnerami gospodarczymi. Ponadto, ma mobilizować dłużników do dobrowolnej spłaty zobowiązań i zapobiegać przymusowej egzekucji (co generuje dodatkowe koszty). Ostatecznie ma to wpłynąć na zwiększenie dochodów budżetu państwa i zmniejszenie deficytu budżetowego. Rejestr ma pełnić funkcje informacyjne (prewencyjne) poprzez dostarczanie informacji o wiarygodności płatniczej kontrahentów oraz funkcję windykacyjną, wspierającą odzyskiwanie należności.

Planowana data uruchomienia Centralnego Rejestru Dłużników to 1 stycznia 2016 r.

TAGI:

Centralny Rejestr Dłużników, rejestr dłużników podatkowych, rejestr dłużników zaległości publicznych, rejestr dłużników ministerstwo finansów, utworzenie rejestru dłużników, CRD, planowane utworzenie rejestru dłużników.

——————————————————————————————————————

[19-09-2014]

Możliwość odliczenia VAT za wydatki przed dokonaniem rejestracji

Osoby, które zakładają działalność często dokonują zakupów wyposażenia, towarów, etc. jeszcze przed zarejestrowaniem się jako podatnik VAT. Mimo tego, że takie wydatki są ponoszone przed rejestracją na potrzeby VAT, po dokonaniu tej rejestracji istnieje możliwość obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z w/w faktur zakupowych.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) – zwanej dalej „ustawa o VAT”, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi (vatowcowi) przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Prawo takie, w myśl art. 88 ust. 4 ustawy o VAT, nie ma zastosowania do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni. Zgodnie bowiem z art. 96 ustawy o VAT przed wykonaniem pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu każdy podatnik obowiązany jest do zarejestrowania się jako podatnik VAT czynny. Obecnie sądy przyjmują, że powinno to nastąpić do końca okresu rozliczeniowego (miesiąca), w którym podatnik otrzymał fakturę (patrz: wyrok NSA z dnia 29 września 2004 r., sygn. akt FSK 733/04).

Powyższe uregulowania, zgodnie z przyjętą linią orzeczniczą zarówno Naczelnego Sądu Administracyjnego, jak i Trybunału Sprawiedliwości UE, pozwalają na odliczenie podatku VAT od wydatków dokonanych przed rejestracją. Warunkiem tego jest jednak dokonanie rejestracji, po której będzie można zastosować odliczenie. Sądy bowiem rozróżniają dwie sytuacje: nabycie prawa do odliczenia oraz skorzystanie z tego prawa. Nabywa prawo do odliczenia każdy podatnik działający w takim charakterze. Posiadanie statusu podatnika VAT jest kategorią obiektywną i nie jest uzależnione od faktu dokonania rejestracji, lecz od czynności jakich dokonuje. Zastosować to prawo, a więc obniżyć podatek należny o naliczony, może jednak tylko podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny (zob. wyrok NSA w Warszawie z dnia 13 marca 2012 r., I FSK 690/11). Fakt rejestracji jest kluczowy dla możliwości skorzystania z prawa odliczenia podatku VAT. Rejestracja jest warunkiem niezbędnym, ale ma jedynie znaczenie techniczne. Sądy, stosując wykładnię prowspólnotową, stoją na stanowisku, że podatnicy, którzy ze względu na brak rejestracji nie odliczyli podatku naliczonego, po dopełnieniu tego wymogu, mogą tego dokonać za okresy sprzed rejestracji (zob. teza wyroku WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 9 grudnia 2010 r., sygn. akt I SA/Go 1043/10).

Stanowisko wyżej zaprezentowane jest zgodne z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, przykładowo: sprawa C-110/98 do C-147/98 Gabalfrisa, sprawa C-400/98 Brigitte Breitsohl, sprawa C-385/09 Nidera Handelscompagnie BV v. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

TAGI:

odliczenie VAT po rejestracji, wydatki przed rejestracją a odliczenie VAT, odliczenie podatku VAT po rejestracji, odliczenie podatku VAT a rejestracja, wydatki poniesione przed rejestracją a odliczenie VAT, VAT-R.

—————————————————————————————————————————-

[25-08-2014]

Wydatki związane z eksploatacją samochodu służbowego a koszty uzyskania przychodów

Ministerstwo Finansów wydało pierwszą interpretację indywidualną dotyczącą możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów nieodliczonej części podatku naliczonego (50%) wynikającego z faktur dokumentujących nabycie samochodów, czy też związanych z kosztami ich eksploatacji. Na tej podstawie uznano, iż w sytuacji wykorzystywania samochodu osobowego wyłącznie w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą, jednak bez zgłoszenia, o którym mowa w art. 86a ust. 12 ustawy o VAT i bez prowadzenia ewidencji przebiegu, o której mowa w art. 86a ust. 4 ustawy o VAT (co jest konieczne w celu odliczania 100% podatku VAT naliczonego), można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki związane z eksploatacją takiego samochodu w wysokości ich wartości netto oraz 50% podatku naliczonego, co do którego nie przysługuje odliczenie na gruncie podatku VAT.

Podatnik wskazał, że posiada samochody osobowe będące środkami trwałymi, użytkowane na podstawie umowy leasingu, które wykorzystywane są jedynie w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, wyłącznie w celu osiągnięcia przychodu. W związku tym, że celowo nie dokonał odpowiedniego zgłoszenia (art. 86a ust. 12 ustawy o VAT) i nie prowadzi ewidencji przebiegu pojazdów (art. 86a ust. 4 ustawy o VAT), przysługuje mu odliczenie podatku naliczonego od wydatków związanych z eksploatacją pojazdów jedynie w wysokości 50% kwoty podatku VAT. Dlatego zwrócił się z zapytaniem, czy koszty eksploatacji pojazdów (art. 86a ust. 1 ustawy o VAT) stanowią koszty uzyskania przychodów (art. 16 ust. 1 updop), mimo braku zgłoszenia i braku ewidencji przebiegu pojazdów, o których mowa powyżej.

Jako przesłanki uznania wydatku za koszt uzyskania przychodu organ wskazał konieczność istnienia związku przyczynowego między kosztem a powstaniem lub realną szansą powstania przychodu bądź zachowaniem albo zabezpieczeniem jego źródła. Ponadto, organ wyróżnił koszty uzyskania przychodów na bezpośrednio i pośrednio związane z uzyskiwaniem przychodu. Opisując kwestie katalogu wyłączeń (art. 16 ust. 1 updop) wskazał, iż ma on charakter zamknięty, a wyłączenia dzielą się na bezwzględne, limitowane oraz takie, które powodują przesunięcie momentu rozpoznawania kosztów lub wykluczają związek albo powiązanie z przychodem. Organ dokonał analizy procesu amortyzacji środków trwałych, którymi w przypadku podatnika były samochody osobowe.

W konkluzji stwierdził, że w przypadku braku zgłoszenia i braku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów nie można automatycznie przyjąć, że pojazd ten nie jest wykorzystywany wyłącznie w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, a co za tym idzie pomniejszyć koszty używania samochodu (ceny netto) jedynie do 50%. Jeśli wydatki  związane z eksploatacją samochodów spełniają przesłanki uznania ich za koszt podatkowy (art. 15 ust. 1 updop), stanowią one koszty uzyskania przychodów (w pełnej kwocie netto) wraz z podatkiem naliczonym niepodlegającym odliczeniu od podatku należnego (50%). Jeśli natomiast samochody spełniają definicję środków trwałych (art. 16a updop), można wprowadzić je do ewidencji środków trwałych i dokonywać odpisów amortyzacyjnych niezależnie od tego w jakiej części (100% czy 50%) odliczono podatek VAT przy zakupie tego samochodu. Przy ustaleniu wartości początkowej takiego samochodu cenę nabycia, co do zasady, pomniejsza się o podatek VAT.

Interpretacja z dnia 16 czerwca 2014 r. wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy znak ITPB3/423-145/14/AW.

TAGI:

KUP a 50% VAT od samochodów; czy można zaliczyć w koszty 50% VAT; czy można rozliczać koszty bez VAT 26; koszty uzyskania przychodów przy eksploatacji samochodów; KUP przy samochodach po 1 kwietnia 2014 r.; 50% VAT od samochodów a KUP; cele działalności a obowiązek zgłoszenia i prowadzenia ewidencji pojazdów VAT; VAT od aut a KUP; 50% VAT od aut a KUP.

—————————————————————————————————————————-

[07-08-2014]

Terminy wystawiania faktur

Z początkiem 2014 r. zmieniły się zasady dotyczące terminów wystawiania faktur. Przed zmianą terminy tych czynności określało rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposoby ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług. Wtedy to, podatnik, co od zasady, obowiązany był do wystawienia faktury nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi (§ 9 ust. 1).

Od 1 stycznia 2014 r. rozporządzenie zostało uchylone, a terminy wystawiania faktur zostały uregulowane w art. 106i ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę. Termin ten obowiązuje jednak co do zasady. W przypadku m.in.:

- świadczenia usług budowlanych – faktura powinna zostać wystawiona nie później niż 30. dnia od dnia wykonania usługi;
- dostawy książek drukowanych, gazet, czasopism i magazynów drukowanych – faktura powinna zostać wystawiona nie później niż 60. dnia od dnia wydania towarów;
- drukowaniu książek, gazet, czasopism i magazynów  – faktura powinna zostać wystawiona nie później niż 90. dnia od dnia wykonania czynności;
- dostaw lub dystrybucji energii i gazu, świadczenia m.in. usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych, najmu, dzierżawy i leasingu (oraz podobnych), ochrony osób, dozoru, przechowywania mienia – faktura powinna zostać wystawiona z upływem terminu płatności.

Ustawodawca w art. 106i ust. 7 ustawy o VAT wskazał ponadto, że faktury nie mogą być wystawione wcześniej niż 30. dnia przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi czy też otrzymaniem, przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, całości lub części zapłaty.

Nowe regulacje oznaczają, że sprzedawca obowiązany jest wystawić fakturę nie wcześniej niż 30. dnia przed dostawą towaru (świadczeniem usługi) lub otrzymaniem całości albo części zapłaty i nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonał dostawy towaru lub świadczenia usługi.

Powyższej wskazano ogólne zasady, od których przewidziane są również wyjątki.

TAGI:

faktura, faktury, wystawianie faktur, wystawianie faktury, termin wystawienia faktury, terminy wystawiania faktur, obowiązek wystawienia faktury, terminy przy fakturach, terminy przy wystawianiu faktur, data wystawienia faktury, kiedy wystawić fakturę, jakie są terminy wystawiania faktur, w jakiej dacie wystawić fakturę, daty i terminy przy fakturach, terminy przy fakturach, terminy przy wystawianiu faktur

——————————————————————————————————————–

[11-07-2014]

Prowadzenie usług księgowych z zachowaniem tajemnicy zawodowej

Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 213), doradca podatkowy oraz osoby przez niego zatrudnione obowiązani są zachować w tajemnicy fakty i informacje, z którymi zapoznali się w związku z wykonywaniem swojej pracy, w szczególności nie mogą być przesłuchiwani jako świadkowie. Osoby te mogą zostać zwolnione z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej jedynie przez sąd (na wzór tajemnicy adwokackiej).  Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie jest ograniczony w czasie, więc nawet po zakończeniu współpracy osoby wskazane wyżej obowiązane są zachować dla siebie wszelkie fakty i informacje uzyskane w toku wykonywania pracy.

Przepisy nie nakładają obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej w zakresie wykonywania zawodu księgowego. Oznacza to, że w standardowych biurach rachunkowych, w których księgowi nie posiadają uprawnień doradcy podatkowego, nie ma prawnego obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej. Zmniejsza to formalne gwarancje i bezpieczeństwo zachowania danych i informacji uzyskanych na potrzeby prowadzenia ksiąg rachunkowych itp.

Posługując się tytułami doradcy podatkowego, jesteśmy obowiązani do przestrzegania tajemnicy zawodowej w zakresie faktów, danych i informacji uzyskanych na potrzeby prowadzenia usług na rzecz naszych klientów.  W tym zakresie zapewniamy im maksymalne bezpieczeństwo, przez co nasze relacje opierają się na otwartości i wzajemnym zaufaniu.

TAGI:

tajemnica zawodowa doradcy podatkowego, tajemnica zawodowa w doradztwie podatkowym, doradztwo podatkowe, doradca podatkowy, usługi księgowe z zachowaniem tajemnicy zawodowej, usługowe prowadzenie ksiąg z zachowaniem tajemnicy zawodowej

————————————————————————————————————————–

[11-07-2014]

Deregulacja zawodów księgowego i doradcy podatkowego

Dnia 10 sierpnia 2014 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 768) – tzw. ustawa deregulacyjna. Przepisami tego aktu zmieniono warunki nabywania uprawnień i wykonywania zawodów księgowego i doradcy podatkowego.

Wskutek nowelizacji zniesiono wymóg uzyskania certyfikatu księgowego wymaganego do prowadzenia działalności polegającej na świadczeniu usług księgowych. Działalność taką będą mogły wykonywać osoby mające pełną zdolność do czynności prawnych, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za pewne przestępstwa. Oznacza to, że do wykonywania zawodu nie będzie wymagane potwierdzenie kwalifikacji poprzez zdanie egzaminu państwowego i uzyskanie certyfikatu. Również uzyskanie licencji doradcy podatkowego nie będzie do tego wymagane. Dla doradców podatkowych zastrzeżona będzie jedynie działalność w zakresie udzielania porad, opinii i wyjaśnień z zakresu spraw podatkowych, celnych i egzekucyjnych oraz reprezentowanie podatników w postępowaniach przed organami administracji publicznej i sądami. Rzecz jasna dalej będą oni również uprawnieni do prowadzenia ksiąg i ewidencji dla celów podatkowych oraz zeznań i deklaracji na rzecz podatników.

Działamy na rynku ponad 20 lat. Nasi doradcy podatkowi oraz księgowi posiadają wszelkie uprawnienia do wykonywania swoich zawodów, tj. certyfikaty księgowych i licencje. Regularnie poszerzamy swoją wiedzę biorąc udział w zawodowych szkoleniach. Jesteśmy objęci obowiązkowym ubezpieczeniem OC od każdej czynności związanej z prowadzeniem księgowości. Zapewniamy fachowe i bezpieczne usługi. Czynności, które wykonują nasi doradcy podatkowi objęte są tajemnicą zawodową (na wzór tajemnicy adwokackiej). Zapraszamy do nawiązania współpracy.

TAGI:

deregulacja, deregulacja zawodu księgowego, deregulacja zawodu doradcy podatkowego, deregulacja w doradztwie podatkowym, deregulacja w usługach księgowości, certyfikat księgowego, licencja doradcy podatkowego, ustawa deregulacyjna

—————————————————————————————————————————-

[26-06-2014]

Wnioski o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej

Każdy bezrobotny, który spełni określone warunki, może ubiegać się o środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Dotacja przyznawana jest przez starostę i dotyczy wyłącznie jednoosobowej działalności gospodarczej. Kwota dofinansowania, jaką można uzyskać, nie może przekroczyć 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia, a więc obecnie 23.371,86 zł.

Aby uzyskać pomoc trzeba spełnić ściśle określone warunki, wskazane w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn: Dz. U. z 2013 r. poz. 647 ze zm.) oraz rozporządzeniach wykonawczych. Ponadto, niezbędne jest złożenie kompletnego i prawidłowo sporządzonego wniosku. We wniosku takim należy zamieścić m.in. szczegółowe informacje dotyczące prowadzonej działalności, rozeznania na rynku pracy czy też wykorzystania potencjalnie przyznanych środków. Ponadto w załącznikach do wniosku należy dokonać kalkulacji kosztów związanych z podjęciem działalności, specyfikacji zakupów w ramach wnioskowanej kwoty, sporządzić plan przychodów i kosztów w skali rocznej i kwartalnej oraz wypełnić formularz dotyczący ubiegania się o pomoc de minimis. Wszystkie te informacje, prawidłowo wypełnione, są niezbędne do ubiegania się o przyznanie środków.

Nasze biuro świadczy usługi związane ze sporządzaniem kompletnych wniosków o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Za sporządzenie wniosku nie pobieramy wynagrodzenia – zapraszamy na spotkanie, podczas którego przedstawimy szczegóły tej oferty.

TAGI:

Powiatowy Urząd Pracy, PUP, wniosek o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, środki na podjęcie działalności gospodarczej, dotacja z PUP, dotacja z urzędu pracy, rozpoczęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnego, dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej, dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej, dofinansowanie z PUP, dofinansowanie z urzędu pracy, aktywizacja bezrobotnych, aktywizacja osób bezrobotnych, wnioski do PUP, wniosek o dofinansowanie do PUP, wniosek o przyznanie środków do PUP, wniosek do urzędu pracy.

———————————————————————————————————————————–

[26-06-2014]

Deklaracje w sprawie OFE

Do końca lipca br. każdy, spośród 14 mln uprawnionych, ma możliwość złożenia deklaracji dotyczącej pozostania w otwartym funduszu emerytalnym (OFE). Oczekiwania ekspertów w tej kwestii były dosyć spore. Szacowało się, że chęć pozostania w OFE zadeklaruje nawet połowa uprawnionych. W tej chwili jednak, wariant 0,5 mln członków OFE jest wariantem optymistycznym.

Każdy uprawniony ma czas na decyzję do końca lipca. Jeśli nie złoży deklaracji, jego składki, które dotychczas trafiały do OFE automatycznie przekazane zostaną do ZUS. Termin końca lipca jest tylko jednym z kilku przewidzianych. Jeśli ktoś nie złoży deklaracji do tego czasu, będzie mógł to zrobić w terminie od początku kwietnia do końca lipca 2016 r. Kolejne terminy przypadają na lata 2020, 2024, 2028 i tak dalej co cztery lata.

Deklarację można złożyć pisemnie we właściwym oddziale ZUS bądź przesyłką listową. Można to zrobić również przez Internet. Z tej możliwości skorzystać mogą osoby, które posiadają konto na platformie PUE albo profil ePUAP.

Formularz deklaracji dostępny jest pod poniższym linkiem
http://emerytura.gov.pl/wp-content/uploads/2014/03/O%C5%9AWIADCZENIE.pdf

TAGI:

deklaracja OFE, deklaracja o pozostaniu w OFE, deklaracja pozostaniu w otwartym funduszu emerytalnym, składanie deklaracji w sprawie OFE, termin złożenia deklaracji OFE, terminy złożenia deklaracji OFE

————————————————————————————————————————–

[17-06-2014]

Opodatkowanie najmu lokali

Najem lokali użytkowych, pokojów czy domków letniskowych to jedna z podstawowych działalności, która często staje się sposobem na życie wielu osób. Wiele z nich nie zdaje sobie jednak sprawy, z zagrożeń, które wynikają z przyjętej przez nich formy rozliczenia z fiskusem.

Co do zasady, dochody z tytułu umów najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy i innych umów o podobnym charakterze mogą być opodatkowane w dwóch formach:

- na zasadach ogólnych (skala podatkowa 18 i 32 %), w oparciu o przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (updof) bądź

- w formie 8,5 % ryczałtu, na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (uzpdof).

Obie formy różni przede wszystkim to, że ryczałt może być stosowany do przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, pod warunkiem, że nie są  one zawierane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Tylko wówczas obowiązuje podatnika korzystna stawka 8,5%. Z kolei, jeśli uzyskiwane przychody osiągane są w ramach działalności, powinny zostać opodatkowane podatkiem na zasadach skali (18 i 32%).

Do kwestii tej odniósł się Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 4 kwietnia 2014 r., sygn. akt II FSK 1092/12. Rozpatrywał on sprawę podatniczki, która prócz świadczenia usług gastronomicznych i rekreacyjnych oraz sprzedaży m.in. pamiątek (określonych przez nią jako działalność główna), świadczyła również usługi najmu (podnajmu) lokali. Sąd uznał, iż mimo że działalność ta nie jest uznawana przez podatniczkę jako działalność główna, jej charakter świadczy o tym, że zawierane przez podatniczkę umowy najmu i podnajmu lokali zawierane były w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu updof, co w konsekwencji prowadzi do braku możliwości stosowania ryczałtowej formy opodatkowania. „(…)Prowadzenie działalności gospodarczej i osiąganie z tej działalności przychodów jest pewnym stanem obiektywnym, w którym nie ma przy tym znaczenia decydującego zamiar podmiotu w kwestii uznawania danej działalności za działalność gospodarczą. (…)ustalając w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych, czy przychód z najmu lokali pochodzi z działalności gospodarczej, należy w pierwszym rzędzie podjąć próbę przypisania tego przychodu do jednego ze źródeł wymienionych w u.p.d.o.f. (w szczególności w art. 10 ust. 1 pkt 6); jeżeli okaże się to niemożliwe, a przychód powstał w wyniku działalności zarobkowej wykonywanej w sposób zorganizowany i ciągły, która prowadzona jest we własnym imieniu, wówczas przychód będzie stanowił przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, a w konsekwencji opodatkowanie go ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych nie będzie dopuszczalne. (…)Prowadząc na własny rachunek i ryzyko, profesjonalny, zarobkowy, zorganizowany i ciągły wynajem lokali, Skarżąca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie m.in. najmu lokali, a tym samym przychody z przedmiotowego najmu nie mogą być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych wg stawki 8,5%”.

Problem ten w wielu przypadkach jest bagatelizowany. Podatnicy często nadużywają możliwości korzystniejszego opodatkowania, nie znając konsekwencji swojego działania, które to po kilku latach mogą być naprawdę znaczne. Zachęcamy do kontaktu z naszymi prawnikami, którzy pomogą rozpoznać ewentualne zagrożenia podatkowe w tego typu przypadkach, jak i przedstawią równie korzystne sposoby rozliczenia z fiskusem.

TAGI:

opodatkowanie najmu, opodatkowanie podnajmu, opodatkowanie najmu i podnajmu, najem, podnajem, podatek od najmu, podatek od podnajmu, najem pokoi nad morzem, opodatkowanie najmu pokoi nad morzem, najem w miejscowościach nadmorskich, podnajem pokoi nad morzem, uzyskiwanie dochodu z najmu pokoi nad morzem, uzyskiwanie dochodu z najmu lokali, dochód z najmu pokoi nad morzem, dochód z najmu lokali nad morzem, podatek od dochodu z najmu lokali, podatek od dochodu z najmu pokoi nad morzem

————————————————————————————————————————————–

[04-06-2014]

Donosy na podatników coraz powszechniejsze

Szacuje się, że w 2013 r. do urzędów skarbowych trafiło ok. 50 tys. donosów na podatników. W większości są to donosy anonimowe, pochodzące od sąsiadów i najbliższej  rodziny. Najczęściej dotyczą spraw m.in. najmu nieruchomości, niezarejestrowanej działalności, zatrudniania pracowników „na czarno” czy sprzedaży internetowej.

Każdy taki donos musi być przez skarbówkę sprawdzony. W zdecydowanej większości takich spraw, podatnicy, na których doniesiono, okazują się być uczciwi. Według danych jednej z izb skarbowych, tylko niespełna 20% donosów się potwierdza.

Każdy podatnik, wobec którego donos okazał się skuteczny, zobowiązany jest do zapłacenia podatku wraz z odsetkami. Ponadto, może się także okazać, że będzie musiał ponieść odpowiedzialność karną skarbową. Wówczas w grę wchodzą wysokie grzywny (nawet do kilkunastu milionów złotych), a nawet kara więzienia.

Nasza kancelaria reprezentuje Klientów w trakcie kontroli podatkowych i skarbowych – także tych wszczynanych wskutek złożenia do urzędów „donosów”. Zapraszamy do współpracy.

TAGI:

kontrola podatkowa szczecin, kontrola skarbowa szczecin, postępowanie kontrolne szczecin, kontrola podatkowa zachodniopomorskie, kontrola skarbowa zachodniopomorskie, postępowanie kontrolne zachodniopomorskie, postępowanie przed urzędem kontroli skarbowej szczecin, postępowanie przed urzędem kontroli skarbowej zachodniopomorskie.

——————————————————————————————————————————–

[08-05-2014]

Interpretacje indywidualne

Instytucja interpretacji indywidualnej jest stosunkowo niedrogim i mało skomplikowanym sposobem na rozstrzygnięcie wątpliwości co do obowiązku podatkowego, wysokości podatku, etc. Uzyskując interpretację od Ministra Finansów znajdujemy się (zasadniczo) w jednej z dwóch sytuacji:

- jeśli Minister Finansów zgodzi się ze stanowiskiem podatnika, interpretacja stanowi swoiste poświadczenie urzędowe o tym, że opisana przez niego sytuacja jest zgodna z prawem;

- jeśli natomiast Minister Finansów uzna stanowisko podatnika za nieprawidłowe, w interpretacji wskaże prawidłowy sposób postępowania. W takiej sytuacji mamy możliwość zaskarżenia tego rozstrzygnięcia do sądu administracyjnego.

Według statystyk Naczelnego Sądu Administracyjnego instytucja interpretacji indywidualnych z roku na rok jest coraz popularniejsza. Podatnicy również coraz chętniej skarżą interpretacje do sądów administracyjnych.  W 2013 r. do sądów wpłynęło 3201 skarg na Ministra Finansów, z czego aż 57 proc., tj. 1815 skarg uwzględniono. O 8 proc. w stosunku do 2012 roku wzrosła również liczba skarg na interpretacje indywidualne złożonych do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Z ogółu skarg kasacyjnych skargi na interpretacje indywidualne stanowiły aż 31 proc.

Wysoki odsetek skarg na interpretacje indywidualne uwzględnionych przez sądy administracyjne i Naczelny Sąd Administracyjny wskazuje na to, że uzyskanie takiej interpretacji stało się instytucją, z której każdy podatnik, niskim nakładem finansowym, może skorzystać.

Nasz zespół posiada doświadczenie w reprezentowaniu podatników m.in. w sprawach o interpretacje indywidualne oraz odnosi sukcesy w sądach administracyjnych przy zaskarżaniu tych rozstrzygnięć.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.

TAGI:

interpretacja indywidualna Ministra Finansów, interpretacja indywidualna, interpretacja prawa podatkowego, interpretacja indywidualne prawa podatkowego, wniosek o interpretację indywidualną, wydanie interpretacji indywidualnej, sporządzenie wniosku o interpretację indywidualną; interpretacja indywidualna Ministra Finansów Szczecin, interpretacja indywidualna Szczecin, interpretacja prawa podatkowego Szczecin, interpretacja indywidualne prawa podatkowego Szczecin, wniosek o interpretację indywidualną Szczecin, wydanie interpretacji indywidualnej Szczecin, sporządzenie wniosku o interpretację indywidualną Szczecin

————————————————————————————————————————————

[14-04-2014]

Odpowiedź Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wniosku Marszałek Sejmu RP o wyjaśnienie wątpliwości co do treści wyroku z dnia 18 lipca 2013 r., sygn. akt SK 18/09, dotyczącego opodatkowania nieujawnionych dochodów/przychodów

Dnia 2 kwietnia 2014 r. Trybunał Konstytucyjny wydał postanowienie  w sprawie wniosku Marszałek Sejmu o wyjaśnienie wątpliwości co do treści „pkt I.2 w związku z pkt I.3 i pkt II” wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 lipca 2013 r., sygn. akt SK 18/09. Wniosek ten był powodem zawieszania postępowań wznowieniowych, dotyczących prawomocnych decyzji, wymierzających podatek od tzw. dochodów nieujawnionych.

Zgodnie z naszymi przewidywaniami Trybunał odmówił wyjaśnienia wątpliwości ze względu na to, że „sentencja wyroku z dnia 18 lipca 2013 r. oraz skutki wywołane przez to orzeczenie są całkowicie jasne”. W uzasadnieniu swojego rozstrzygnięcia wskazał, po pierwsze, że wątpliwości wnioskodawcy nie dotyczą sentencji wyroku z 18 lipca 2013 r., w której to, zdaniem Trybunału, jednoznacznie wskazano przepisy prawne uznane za niezgodne z Konstytucją, lecz jego uzasadnienia, które nie podlega wykładni.

 

Po drugie, wątpliwości wnioskodawcy co do skutków wyroku SK 18/09, tj. rozstrzygnięcie czy orzeczenie wywołuje skutki prawne wyłącznie od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw czy również w stosunku do spraw, w których wydano ostateczną decyzję przed dniem jego ogłoszenia, Trybunał uznał za pozorne, „gdyż nie znajdują podstaw ani w treści art. 190 Konstytucji, ani w uzasadnieniu omawianego wyroku.”. Trybunał zaznaczył również, że wątpliwości Marszałek Sejmu dotyczące skutków prawnych wywołanych przez wyrok SK 18/09 nie potwierdzają sygnalizowane we wniosku wątpliwości w orzecznictwie sądów administracyjnych, bowiem „na kilkaset rozstrzygnięć związanych z omawianym wyrokiem w kilku z nich wyrażano pogląd o jego wyłącznie prospektywnym działaniu.”.

Na koniec, w trochę mniej optymistycznym dla podatnika tonie, Trybunał zasygnalizował możliwość podjęcia pewnych działań i ustanowienia instytucji szczególnych, w przypadku gdy skutki niniejszego wyroku mogłyby prowadzić do niekorzystnych dla państwa konsekwencji finansowych: „Okoliczność, że wśród beneficjentów wyroku z 18 lipca 2013 r. są podatnicy nieuczciwi (…) może jednak uzasadniać podjęcie działań mających na celu minimalizację przynajmniej niektórych negatywnych konsekwencji finansowych dla państwa, a tym samym dla ogółu obywateli. Znajduje to usprawiedliwienie w zasadzie sprawiedliwości społecznej. Gdyby okazało się, że dokonanie – po uchyleniu we właściwych postępowaniach wznowieniowych decyzji ustalających podatek od dochodów nieujawnionych – natychmiastowego zwrotu uiszczonych należności podatkowych prowadziłoby do zakłócenia stabilności finansowej państwa, dopuszczalne wydaje się ustanowienie regulacji szczególnej, przewidującej ratalną spłatę powstałych nadpłat w pewnym okresie.”.

 

TAGI:

Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 kwietnia 2014 r. SK 18/09, Postanowienie TK z dnia 2 kwietnia 2014 r. SK 18/09, rozstrzygnięcie w sprawie wniosku Sejmu o wyjaśnienie wątpliwości wyroku TK z dnia 18 lipca 2013 r. SK 18/09, Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 lipca 2013 r. sygn. akt SK 18/09, Wyrok TK z dnia 18 lipca 2013 r. sygn. akt SK 18/09, wniosek Marszałek Sejmu o wyjaśnienie wątpliwości, wyrok TK SK 18/09, SK 18/09, wyrok TK z 18 lipca 2013 r., TK w sprawie dochodów nieujawnionych, wyrok TK w sprawie dochodów nieujawnionych, dochody nieujawnione, zawieszenie postępowania wskutek wniosku Marszałek Sejmu SK 18/09, wznawianie postępowania SK 18/09, przychody nieujawnione, opodatkowanie nieujawnionych przychodów, opodatkowanie nieujawnionych dochodów.

————————————————————————————————————————————-

[10-04-2014]

Jak rozliczyć dochody z zagranicy w urzędzie skarbowym

Obecnie wiele osób wyjeżdża do pracy za granicę. Zarabiając poza granicami Polski trzeba jednak pamiętać, że każdy, kto ma miejsce zamieszkania w Polsce musi płacić podatek dochodowy od całości swoich rocznych dochodów właśnie w kraju i to niezależnie od tego, gdzie je uzyskał (w kraju czy za granicą). Obowiązek ten dotyczy każdej osoby, dla której Polska stanowi ośrodek interesów życiowych bądź też która przebywa w Polsce dłużej niż 183 dni w roku.

Przyjęcie takich założeń nie oznacza, że jeśli uzyskujemy dochody za granicą i tam odprowadzamy podatek dochodowy, to w Polsce również będziemy musieli to zrobić, przez co niejako dwa razy zapłacimy podatek od tego samego dochodu. W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania Polska zawiera z poszczególnymi krajami tzw. umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. W każdej takiej umowie strony przyjmują jedną z dwóch metod rozliczania podatku. Aby uniknąć podwójnego opodatkowania stosuje się albo metodę wyłączenia z progresją albo metodę proporcjonalnego odliczenia. Jeśli Polska z danym krajem nie ma zawartej umowy, stosuje się metodę proporcjonalnego odliczenia.

Zatem mimo tego, że uzyskujemy dochód za granicą i tam odprowadzamy zaliczki na podatek dochodowy, zobowiązani jesteśmy również w Polsce rozliczyć się z fiskusem. Aby dokonać tego prawidłowo, należy w rocznym zeznaniu, przy wykazaniu dochodu osiągniętego w kraju, uwzględnić również dochody uzyskane za granicą, a następnie od sumy tych dochodów obliczyć należny podatek z zastosowaniem jednej z dwóch wymienionych wyżej metod. Nie wystarczy zatem wykazać w zeznaniu podatkowym dochodu uzyskanego wyłącznie w Polsce.

Powyżej w dużym skrócie opisaliśmy obowiązki ciążące na polskim podatniku uzyskującym dochody za granicą. Nasi prawnicy, doradcy podatkowi i księgowi chętnie udzielą Państwu wszelkich niezbędnych informacji i pomogą wypełnić roczne zeznania podatkowe.

TAGI:

Dochody uzyskiwane za granicą przez polskiego podatnika, dochody uzyskiwane za granicą, opodatkowanie dochodu uzyskanego za granicą, obowiązek rozliczenia dochodu uzyskanego za granicą, przychody uzyskiwane za granicą przez polskiego podatnika, przychody uzyskiwane za granicą, opodatkowanie przychodu uzyskanego za granicą, obowiązek rozliczenia dochodu uzyskanego za granicą, PIT-36, PIT-ZG, dochód zagraniczny, przychód zagraniczny, zeznanie roczne polskich podatników pracujących za granicą, zeznanie roczne polskich podatników uzyskujących dochody za granicą, dochody uzyskane za granicą jak rozliczyć w Polsce, dochód uzyskany za granicą w deklaracji podatkowej, metoda proporcjonalnego odliczenia, metoda wyłączenia z progresją, unikanie podwójnego opodatkowania, umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, UPO.

—-

Dochody uzyskiwane za granicą przez polskiego podatnika Szczecin, dochody uzyskiwane za granicą Szczecin, opodatkowanie dochodu uzyskanego za granicą Szczecin, obowiązek rozliczenia dochodu uzyskanego za granicą Szczecin, przychody uzyskiwane za granicą przez polskiego podatnika Szczecin, przychody uzyskiwane za granicą Szczecin, opodatkowanie przychodu uzyskanego za granicą Szczecin, obowiązek rozliczenia dochodu uzyskanego za granicą Szczecin, PIT-36 Szczecin, PIT-ZG Szczecin, dochód zagraniczny Szczecin, przychód zagraniczny Szczecin, zeznanie roczne polskich podatników pracujących za granicą Szczecin, zeznanie roczne polskich podatników uzyskujących dochody za granicą Szczecin, dochody uzyskane za granicą jak rozliczyć w Polsce Szczecin, dochód uzyskany za granicą w deklaracji podatkowej Szczecin, metoda proporcjonalnego odliczenia Szczecin, metoda wyłączenia z progresją Szczecin, unikanie podwójnego opodatkowania Szczecin, umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania Szczecin, UPO Szczecin.

 —-

Dochody uzyskiwane za granicą przez polskiego podatnika zachodniopomorskie, dochody uzyskiwane za granicą zachodniopomorskie, opodatkowanie dochodu uzyskanego za granicą zachodniopomorskie, obowiązek rozliczenia dochodu uzyskanego za granicą zachodniopomorskie, przychody uzyskiwane za granicą przez polskiego podatnika zachodniopomorskie, przychody uzyskiwane za granicą zachodniopomorskie, opodatkowanie przychodu uzyskanego za granicą zachodniopomorskie, obowiązek rozliczenia dochodu uzyskanego za granicą zachodniopomorskie, PIT-36 zachodniopomorskie, PIT-ZG zachodniopomorskie, dochód zagraniczny zachodniopomorskie, przychód zagraniczny zachodniopomorskie, zeznanie roczne polskich podatników pracujących za granicą zachodniopomorskie, zeznanie roczne polskich podatników uzyskujących dochody za granicą zachodniopomorskie, dochody uzyskane za granicą jak rozliczyć w Polsce zachodniopomorskie, dochód uzyskany za granicą w deklaracji podatkowej zachodniopomorskie, metoda proporcjonalnego odliczenia zachodniopomorskie, metoda wyłączenia z progresją zachodniopomorskie, unikanie podwójnego opodatkowania zachodniopomorskie, umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zachodniopomorskie, UPO zachodniopomorskie.

——————————————————————————————————-

[17-03-2014]

Dofinansowanie dla przedsiębiorców – pomoc de minimis przyznawana na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz. U. poz. 1291)

Jeśli jesteś przedsiębiorcą u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych (niezależnie jaka była przyczyna takiej sytuacji) rozwiązania zawarte w powyższej ustawie mogą pomóc zminimalizować Ci skutki kryzysu. Polski ustawodawca w roku 2014 przeznaczył na ten cel ponad 200 mln złotych, z których Twoja firma może skorzystać.

Przepisy powyższej ustawy przewidują korzystne rozwiązania dla przedsiębiorców zatrudniających pracowników na umowę o pracę. Po spełnieniu określonych warunków, nawet przez pół roku będą oni mogli otrzymać prawie 1000 zł comiesięcznego, bezzwrotnego dofinansowania do wynagrodzeń dla swoich pracowników (na każdego z nich) lub znaczny zwrot kosztów ich szkolenia.

Ubiegający się o pomoc pracodawca musi wykazać, iż wystąpił u niego co najmniej 15% spadek obrotów gospodarczych, obliczany jako stosunek łącznych obrotów w ciągu 6 kolejnych miesięcy w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku dofinansowanie, do łącznych obrotów z analogicznych 6 miesięcy w okresie 12 miesięcy przed okresem 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku.

Dofinansowanie przysługuje do wynagrodzenia za pracę w czasie:

a) przestoju ekonomicznego – tj. w okresie niewykonywania pracy przez pracownika z przyczyn niedotyczących pracownika pozostającego w gotowości do pracy

LUB

b) obniżonego przez przedsiębiorcę wymiaru czasu pracy z przyczyn niedotyczących pracownika – obniżenia można dokonać w porozumieniu z już zatrudnionym pracownikiem, jednak nie więcej niż do połowy wymiaru czasu pracy lub przyjąć do pracy nową osobę

Podkreślenia wymaga również fakt, iż ubiegający się o pomoc przedsiębiorca nie może mieć zaległości podatkowych lub zaległości z tytułu ubezpieczeń społecznych (chyba, że długi te powstały w okresie spadku obrotów gospodarczych lub są spłacane w ramach układu ratalnego). Nie mogą też zachodzić wobec niego ustawowe przesłanki do ogłoszenia upadłości.

Powyżej wskazane są ogólne warunki korzystania z pomocy. Nasi prawnicy zajmują się przygotowywaniem wniosków o dofinansowanie i świadczą pomocą prawną w tym zakresie. Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.

TAGI:
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy, ochrona miejsc pracy, pomoc de minimis, pomoc dla przedsiębiorców, świadczenia, przestój ekonomiczny, obniżony wymiar czasu pracy, dofinansowanie, dofinansowanie dla pracowników, zwrot kosztów szkolenia, dofinansowanie szkoleń, środki finansowe, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, FGŚP, kryzys, ustawa antykryzysowa

————————————————————————————————————————————–

[03-03-2014]

Ulga mieszkaniowa także przed podpisaniem aktu notarialnego

Nasi doradcy podatkowi dnia 27 marca 2014 r. wygrali przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Szczecinie sprawę o sygn. I SA/Sz 1229/13, dotyczącą możliwości uznania za wydatki na cele mieszkaniowe kosztów poniesionych na zakup materiałów i prac wykończeniowych budynku mieszkalnego w stanie „deweloperskim”, tj. jeszcze w okresie przed zawarciem definitywnej umowy przeniesienia własności tego budynku w formie aktu notarialnego.

Postępowanie przed WSA dotyczyło skargi na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 2 sierpnia 2013 r. znak ITPB2/415-454/13/BK, w której to ww. organ dokonał wykładni przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (updof) na niekorzyść podatników. Dyrektor Izby Skarbowej błędnie uznał, iż wydatki na zakup materiałów wykończeniowych i prac wykończeniowych nie korzystają ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) updof, jeśli zostały poniesione przed podpisaniem aktu notarialnego przenoszącego własność nieruchomości.

Nie sposób jednak zaakceptować powyższej interpretacji przepisów, ponieważ w zupełności wypacza ona podstawowy cel przedstawionej regulacji art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) updof.  Należy zauważyć, że wydatki ponoszone przez podatnika związane z wykończeniem domu, który został nabyty w stanie deweloperskim (takie jak: wydatki na armaturę łazienkową i kuchenną, materiały niezbędne do ustawienia ścian działowych, schody drewniane łączące piętra domu, kafelki, kleje, farby, podłogi i inne, niezbędne do przystosowania domu do stanu umożliwiającego jego zamieszkanie), poniesione po podpisaniu umowy przedwstępnej nabycia gruntu wraz z posadowionym na nim domem jednorodzinnym, bez poniesienia których nie byłoby możliwe zamieszkanie w nabywanej nieruchomości, stanowią wydatki, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) updof. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy zostały one poniesione przed podpisaniem definitywnej umowy (w formie aktu notarialnego) przeniesienia własności gruntu wraz z posadowionym na nim domem jednorodzinnym, czy też już po podpisaniu umowy przedwstępnej, na podstawie której miało dojść do następczego przeniesienia własności gruntu wraz z posadowionym na nim domem jednorodzinnym.

Urzędy skarbowe prezentują jednak niekorzystne dla podatników stanowisko, prowadzące do uniemożliwienia uznania za wydatki na cele mieszkaniowe kosztów przystosowania lokalu (budynku) w stanie deweloperskim, które poniesione były jeszcze przed przeniesieniem własności nieruchomości na podatnika. Znając realia nabywania nieruchomości na rynku pierwotnym naturalnym jest, że do przeniesienia własności nieruchomości dochodzi przeważnie po kilku miesiącach (a nawet latach) od wprowadzenia się do nabytej (na podstawie umowy przedwstępnej) nieruchomości. Zatem przyjmując, że do skorzystania z omawianej ulgi niezbędne jest przeniesienie własności nieruchomości, w wielu wypadkach podatnicy musieliby oczekiwać przez wiele miesięcy (standardowo początkowo nabywca nowych lokali podpisuje umowę przedwstępną jego nabycia, a dopiero po kilku/kilkunastu miesiącach następuje przeniesienie własności nabytej nieruchomości), aby przystosować lokal do funkcji mieszkalnych, korzystając z preferencji podatkowych.

TAGI:

ulga mieszkaniowa, ulga mieszkaniowa przed przeniesieniem własności, cel ulgi mieszkaniowej, uzyskanie własnego mieszkania, zwolnienie, akt notarialny, podatek dochodowy od osób fizycznych, PIT, wydatki na cele mieszkaniowe, wydatki na zakup materiałów wykończeniowych, materiały wykończeniowe, prace wykończeniowe, stan deweloperski, art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, updof.

————————————————————————————————————————————-

[25-02-2014]

Spłata zaległych składek na ubezpieczenie zdrowotne – możliwość odzyskania pieniędzy

Osoby posiadające w ZUS zobowiązania za lata wcześniejsze często opłacają zaległości samodzielnie po wezwaniu ich do tego przez Zakład. Niekiedy dochodzi do tego w związku z zawartym układem ratalnym, czy też wskutek prowadzenia egzekucji administracyjnej. Również uzyskiwanie wstępnych decyzji o abolicji zaległych składek (na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność; Dz. U. z 2012 r., poz. 1551 t.j.) mobilizuje płatników do opłacania zaległych składki na ubezpieczenia zdrowotne – dopiero wówczas można uzyskać bowiem umorzenie składek na podstawie przepisów w/w ustawy.

Wszystkie osoby, które opłacają (i opłacały w latach poprzednich) zaległe składki na ubezpieczenia zdrowotne, w rozliczeniu podatku dochodowego za rok, w którym składki były opłacane, mają możliwość odliczenia praktycznie całej kwoty wpłaconej z tego tytułu. Przy czym odliczenia można dokonać niezależnie od tego, czy w momencie spłaty zaległości dana osoba w dalszym ciągu prowadziła pozarolniczą działalność gospodarczą, czy też nie. Poza tym w taki sposób można odzyskać wpłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne nawet za 5 lat wstecz.

Przykład

Pani Joanna posiada zaległości w ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne za lata 2007-2009. W 2013 r. spłacała te zaległości wskutek prowadzonej przez urząd skarbowy egzekucji z jej rachunku bankowego. Spłaciła w ten sposób 10.000 należności głównej i 3.000 odsetek. Obecnie wpłaconą kwotę główną (około 10.000 zł) może legalnie odzyskać i odliczyć ją od podatku dochodowego w rozliczeniu za 2013 r. Jeśli Pani Joanna opłacała takie zaległości w latach poprzednich i jednocześnie nie odliczała ich od podatku, obecnie może odzyskać również te kwoty nawet za 5 lat wstecz.

Analizując powyższe zagadnienie musimy jeszcze o kilku istotnych kwestiach. Po pierwsze, kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki, jak również suma składek na ubezpieczenie zdrowotne, o które zmniejszony zostanie podatek dochodowy nie może przekroczyć kwoty tego podatku.

Po drugie, regulacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zezwala na obniżenie podatku dochodowego o składki od dochodu (przychodu) zwolnionego z opodatkowania oraz o składki od dochodu, od którego zaniechano poboru podatku.

Po trzecie, odliczenie od podatku dochodowego nie obejmuje zapłaconych odsetek naliczonych wskutek zalegania z zapłatą należności z tytułu składki na ubezpieczenie zdrowotne. Oznacza to, że można odliczyć jedynie kwotę należności głównej, bez kwoty wpłaconej na poczet odsetek.

Po czwarte, opłacone składki podlegają odliczeniu, niezależnie od tego, z jakiego źródła były należne. Oznacza to, że możemy je odliczyć zarówno od podatku obliczonego na podstawie skali podatkowej, jak i podatku liniowego. Wynika to z przepisów o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, które wprowadziły zasadę, że składki na ubezpieczenia zdrowotne uiszczane są od każdego rodzaju dochodów oddzielnie.

Jeśli znajdujesz się w takiej podobnej sytuacji możesz odzyskać należne Ci pieniądze nawet za 5 lat wstecz. W razie pytań, wątpliwości zachęcamy do kontaktu z naszymi prawnikami.

TAGI:

ubezpieczenie zdrowotne, FUZ, składka zdrowotna, odliczenie od podatku, pomniejszenie podatku, odliczenie składki, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, układ ratalny, egzekucja, ustawa o abolicji, ustawa abolicyjna, decyzja warunkowa, umorzenie składek, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ZUS, spłata składki na ubezpieczenie zdrowotne.

—————————————————————————————————————————–

[14-01-2014]

Roczne rozliczenie polskich marynarzy pracujących w Norwegii

Dnia 5 lipca 2012 r. pomiedzy Polską a Norwegią zawarty został Protokół (Dz. U. z 2013 r., poz. 680 t.j.) zmieniający Konwencję z dnia 9 września 2009 r. między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Norwegii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz. U. z 2010 r., Nr 134, poz. 899 ze zm.). Na podstawie jego postanowień z dniem 1 stycznia 2014 r. zmienie uległy zasady opodatkowania marynarzy (polskich rezydentów) zatrudnionych na norweskich statkach.

Od 2014 roku podatek od wynagrodzenia osiągniętego na norweskim statku każdy polski marynarz będzie mógł odprowadzić w Norwegii. Do końca 2013 r. ci, którzy pracowali na statkach zarejestrowanych w Norweskim Międzynarodowym Rejestrze Statków (NIS), musieli rozliczać podatek w Polsce. Wskutek zmian rozliczenie podatku dochodowego przez polskich marynarzy pracujących na norweskich statkach możliwe będzie zarówno w Polsce, jak i w Norwegii.

Ponadto, jeśli marynarz mający miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce uzyska dochód, który będzie można opodatkować w Norwegii, jednakże zgodnie z prawem norweskim, będzie on zwolniony z podatku, to w celu uniknięcia podwójnego opodatkowania będzie można stosować metodę odliczenia proporcjonalnego.

Oznacza to, że dochody polskich marynarzy zwolnione z podatku w Norwegii, będą opodatkowane w Polsce. Prawo opodatkowania dochodów będzie przysługiwało stronie polskiej, co pozwoli uniknąć sytuacji, w której dochód w żaden sposób nie byłby opodatkowany ani w Polsce, ani w Norwegii, przez co marynarz nie zapłaciłby podatku dochodowego.

Wprowadzenie powyższych regulacji jest niekorzystne i problematyczne dla polskiego rezydenta, pracującego na statku norweskim, jako podatnika podatku dochodowego. Z racji tego, że jego dochód będzie opodatkowany w Polsce, będzie on zobowiązany w ciągu roku do wpłat zaliczek na podatek dochodowy. Każdej wpłaty marynarz będzie musiał dokonać, co do zasady, do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wrócił on ze statku.

Polska ustawa podatkowa daje jednak marynarzowi możliwość złożenia wniosku o odstąpienie od pobierania zaliczek na podatek dochodowy. Jeśli marynarz w tym wniosku uprawdopodobni, że zaliczki obliczone w duchu ustawy będą niewspółmiernie wysokie w stosunku do podatku należnego od dochodu przewidywanego na dany rok podatkowy, zostanie zwolniony z opłacania zaliczek w trakcie roku.

Biorąc pod uwagę fakt, że w przypadku wyżej wskazanych regulacji zastosowanie znajdzie ulga abolicyjna, wskutek której marynarze otrzymają zwrot całości opłaconego podatku, podatek ten faktycznie nie będzie przez nich uiszczany. W takiej sytuacji zaliczki pobrane w ciągu roku będą oczywiście niewspółmiernie wysokie. Co więcej, w trakcie roku podatkowego (do momentu zwrotu nadpłaty) będą one formą kredytu na rzecz budżetu państwa. Z uwagi na niekorzytną sytuację budżetową kraju istnieje obawa, że wnioski marynarzy o odstąpienie od pobierania zaliczek na podatek dochodowy w ciągu roku mogą być rozpatrywane negatywnie.

Aby uniknąć podwójnego opodatkowania, osiąganie innych przychodów przez polskich rezydentów w Norwegii w dalszym ciągu, co do zasady, skutkować będzie stosowaniem metody wyłączenia w progresją.

Nasze biuro świadczy usługi rozliczeń z podatku w Polsce polskich rezydentów zatrudnionych na norweskich statkach. Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu, gwarantujemy wysoką jakość w rozsądnej cenie.

TAGI:

Jak powinien rozliczać się z podatku polski marynarz zatrudniony na statku w Norwegii. Zeznanie roczne polskich marynarzy pracujących w Norwegii. Dochody osiągnięte w Norwegii jak rozliczyć w Polsce. Deklaracja podatkowa marynarzy pracujących w Norwegii. Marynarz, Norwegia, zeznanie roczne, podatek w Polsce, PIT, deklaracja podatkowa; podatek dochodowy od osób fizycznych; statek; praca w Norwegii.

———————————————————————————————————————-

biuro rachunkowe szczecin – szczecin biuro rachunkowe – biura rachunkowe szczecin – szczecin biura rachunkowe – usługi księgowe szczecin – szczecin usługi księgowe – biuro księgowe szczecin – szczecin biuro księgowe – księgowość szczecin – szczecin księgowość – doradztwo podatkowe szczecin – szczecin doradztwo podatkowe – biuro podatkowe szczecin – szczecin biuro podatkowe – biura podatkowe szczecin – szczecin biura podatkowe – doradca podatkowy szczecin – szczecin doradca podatkowy – kancelaria podatkowa szczecin – szczecin kancelaria podatkowa – kancelarie podatkowe szczecin – szczecin kancelarie podatkowe – doradcy podatkowi szczecin – szczecin doradcy podatkowi – obsługa księgowa szczecin – szczecin obsługa księgowa – kompleksowe usługi księgowe szczecin – szczecin kompleksowe usługi księgowe – najlepszy księgowy szczecin – najlepsza księgowa szczecin – księgowy szczecin – księgowa szczecin – najlepsza obsługa księgowa szczecin – podatki szczecin – szczecin podatki – obsługa podatkowa szczecin – szczecin obsługa podatkowa – porady podatkowe szczecin – szczecin porady podatkowe – reprezentowanie podatnika szczecin – szczecin reprezentowanie podatnika – kancelaria doradztwa podatkowego szczecin – szczecin kancelaria doradztwa podatkowego – kancelarie doradztwa podatkowego – szczecin kancelarie doradztwa podatkowego

Bilans
Biuro Podatkowe Bilans Genowefa Wójciak-Konopka
ul. Krzywoustego 48/8
70-317 Szczecin

REGON: 321000023
NIP: 853 107 58 51
tel: (+48) 91 484 79 11
kom: (+48) 511 213 704
e-mail: biuro@szczecinksiegowosc.pl

Projekt i wykonanie www.bluebat.pl